JAARVERSLAG 2018 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust

 

Op 27 februari 2018 is de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust opgericht.

 

Het doel van de Stichting is het ondersteunen van activiteiten van clienten van Zorgboerderij Bouwlust te Nieuwerkerk, die niet kunnen worden georganiseerd vanuit het reguliere budget.

 

Het bestuur bestaat uit de heren Nico van Munster, voorzitter/penningmeester, en Jaap Elenbaas en Annette van Valkenburg, secretaris, respectievelijk de echtgenoot van een cliënte, cliënt echtgenote van een ex-cliënt. Het bestuur vergadert 8 maal in 2018, waarbij Rob Vaillant, als vertegenwoordiger namens Zorgboerderij Bouwlust, aanwezig is. 

Projecten van de zorgboerderij die worden ondersteund door de Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust

 

De vergaderingen gaan enerzijds over het vormgeven van het reilen en zeilen van de Stichting zelf.

 

Daaronder vallen het openen van een bankrekening, het opstellen van een Huishoudelijk reglement, Beleids- en werkplan 2018/2019. Het huishoudelijk Reglement alsmede het Beleids- en werkplan worden in de eerste vergadering van 2019 op 22 januari goed gekeurd. Ook is er gesproken over een website en een eventuele ANBI status. 

 

Anderzijds wordt vergaderd over welke activiteiten ten behoeve van de clienten ondersteuning behoeven. Aan de orde komen onder meer: Quattrofiets, asfaltering van de toegangsweg, meubilair voor de theeschenkerij, de aankoop van kleinvee, het verkrijgen van een AED. Tevens wordt vergaderd over de wijze waarop de fondsen kunnen worden verkregen. 

 

In 2018 heeft de Stichting giften ontvangen van particulieren alsmede de volgende donaties:

        * AED van de Dorpsraad van Nieuwerkerk.

        * Bijdragen worden ontvangen van Stichting bevordering Zorg Schouwen-Duiveland en de                 Stichting Renesse.

 

Ook de wijze van het benaderen van donateurs is veelvuldig onderwerp van de vergaderingen. Samenvattend 2018 is de start van een nieuw initiatief, dat nog verder uitgebouwd gaat worden.

 

Juni 2019      N. van Munster         J. Elenbaas       A.J.G. van Valkenburg

Download
Jaarverslag 2018 Vrienden van Zorgboerde
Adobe Acrobat document 248.8 KB