Stichting vrienden van zorgboerderij Bouwlust

 

Doel van de stichting


De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun voor de aanschaf van voorzieningen bij Zorgboerderij Bouwlust te Nieuwerkerk, welke zijn bestemd voor volwassenen met een vorm van dementie, een (lichte verstandelijke) beperking, met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met extreme eenzaamheidsproblematiek.

De stichting beoogt hiermee primair het scheppen van voorwaarden voor een veilig en sfeervol klimaat en de maatschappelijke integratie van deelnemers. In een bredere contact heeft de stichting tot doel de positie van mensen met

genoemde beperkingen maatschappelijk te onderstenen en een bijdrage te leveren aan de emancipatie van de doelgroepen.


Bestuurssamenstelling

De stichting is begin 2018 opgericht en bestaat uit drie personen die allemaal een (zorg)relatie hebben met de zorgboerderij.

 

Voorzitter/penningmeester                   : Nico van Munster

Secretaris                                           : Annette van Valkenburg

Lid                                                     : Jaap Elenbaas


De stichting wordt ondersteund door Ellen en Rob Vaillant, eigenaars van Zorgboerderij Bouwlust.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt. Vergoedingen voor werkzaamheden die uit de functie voortvloeien worden niet vergoed.


Jaarverslagen

Via deze link is het jaarverslag te lezen en te downloaden.

 

Financiële verantwoording

Via deze link is het financieel jaarverslag te lezen en te downloaden.

 

Beleids- en werkplan 2018/2019

Via deze link is het beleids- en werkplan te lezen en te downloaden.

 

Adresgegevens:

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust

Capelleweg 5,

4306 PE Nieuwerkerk

 

info@zorgboerderij-bouwlust.nl


KvK:

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr.:71022368

 
Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement kunt u HIER downloaden.

Klik op onderstaande brochure om deze te downloaden