Stichting vrienden van zorgboerderij Bouwlust

 

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun voor de aanschaf van voorzieningen bij Zorgboerderij Bouwlust te Nieuwerkerk, welke zijn bestemd voor volwassenen met een vorm van dementie, een (lichte verstandelijke) beperking, met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met extreme eenzaamheidsproblematiek.

De stichting beoogt hiermee primair het scheppen van voorwaarden voor een veilig en sfeervol klimaat en de maatschappelijke integratie van deelnemers. In een bredere content heeft de stichting tot doel de positie van mensen met genoemde beperkingen maatschappelijk te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de emancipatie van de doelgroepen.


Bestuurssamenstelling
De stichting is begin 2018 opgericht en bestaat uit drie personen die allemaal een (zorg)relatie hebben met de zorgboerderij.

 

Voorzitter/penningmeester                   : Vacant

Secretaris                                           : Vacant

Lid                                                     : Jaap Elenbaas

 

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden kunnen een vergoeding krijgen voor kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt. Vergoedingen voor werkzaamheden die uit de functie voortvloeien worden niet vergoed.

 

Jaarverslagen

Via deze link zijn de  jaarverslagen te downloaden.

 

Financiële verantwoording

Via deze link zijn de financiële jaarverslagen te downloaden.

 

Beleids- en werkplan

Via deze link is het meest recente beleids- en werkplan te downloaden.

 

Adresgegevens:

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Bouwlust

Capelleweg 5,

4306 PE Nieuwerkerk

 

info@bouwlust-zorgboerderij.nl


KvK:

De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr.:71022368

 
Huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement kunt u HIER downloaden.